Mikä TOS?

Thoracic Outlet Syndromassa eli TOS-oireyhtymässä rintakehän yläaukeaman alueella esiintyy puristustiloja hartiapunoksen, solisvaltimon ja -laskimon alueella. Yleisimmin puristustila sijoittuu kylkiluunkannattajalihasten väliseen kolmioon eli solisluun ja kylkiluun väliin tai pienen rintalihaksen alle.

TOS-oireyhtymä jaotellaan sen mukaan, mikä rakenne on pinteessä.  TOS:n eri ryhmiä ovat hermostoperäinen (neurogeeninen), verisuoniperäinen (vaskulaarinen) sekä neurovaskulaarinen. Hermostoperäisessä TOS:ssa pinteessä ovat hermot, verisuoniperäisessä  TOS:ssa verisuonet ja neurovaskulaarisessa sekä hermot että verisuonet. Usein TOS-oireyhtymä jaetaan myös pinnetilojen syiden mukaan toiminnalliseen ja rakenteelliseen TOS:siin.

Verisuoniperäinen TOS-oireyhtymä jaetaan vielä valtimoperäiseen ja laskimoperäiseen TOS:siin. Valtimoperäiseen TOS-oireyhtymään liittyy vahvasti anatominen puristustila, joka voi johtaa valtimon pullistuman (aneurysma) kehittymiseen tai paikalliseen valtimon seinämän repeytymiseen (dissekoituma). Näiden yleisin ilmentymä on veritulpat. Laskimoperäisen TOS voi ilmentyä solislaskimon tukkeutumisena (trombosoituminen) ja yläraajan akuuttina turpoamisena, joskus jopa keuhkoveritulppana (keuhkoembolia).

Toiminnallisen TOS-oireyhtymän yleisin syy on yläraajan yläasennon aiheuttama kylkiluunkannattajalihasten välisen kolmion (scalenus-kolmio) ahtautuminen. Rakenteellisena syynä harvinaisemmin väestöllä esiintyvää kaulakylkiluuta on pidetty TOS:n aiheuttajana, vaikkakaan tämä ei aina aiheuta oireilua. Myös vamman jälkeinen TOS-oireyhtymä voi olla rakenteellinen. Se voi syntyä esimerkiksi murtuman (solisluu tai ensimmäinen kylkiluu) tai olkalisäke-solisluunivelen (ac-nivel) tai rintalasta-solisluunivelen (sc-nivel) sijoiltaanmenon seurauksena. TOS-oireyhtymä voi olla myös hartiapunoksen, kylkiluunkannattajalihaksen ja verisuonten venähdys- ja iskuvammojen seurausta.

Kuva 1. Rintakehän yläaukeaman oireyhtymän (TOS) neurovaskulaarirakenteiden pinnekohdat (4,14). A) Scalenus-kolmio eli ensimmäisen kylkiluun sekä etummaisen ja keskimmäisen kylkiluunkannattajalihaksen (m. scalenus anterior ja medius) välitila. B) Kostoklavikulaaritila eli solisluun ja ensimmäisen kylkiluun välitila. C) Pienen rintalihaksen (m. pectoralis minor) alainen tila.