Kunniajäsenet

TOS Suomi-yhdistys seuraa Thoracic Outlet Syndroman tutkimus- ja hoitotyön uusinta antia aktiivisesti ja olemmekin yhdistyksen hallituksessa päättäneet kutsua TOS-oireyhtymää edistyksellisesti tutkineita ja potilaiden etua ja hyvinvointia ajaneita lääkäreitä sekä muita potentiaalisia tahoja yhdistyksen kunniajäseniksi, osoittaaksemme kiitollisuuttamme tehdystä menestyksellisestä urasta meidän jäseniemme hyväksi.